POST-GENERATION​

Kolektivní výstava mladých nezávislých tvůrců, pracujících jednotlivě, ale také v uměleckých seskupeních. 
Jedná se především o studenty, nebo čerstvé absolventy vysokých uměleckých škol z České Republiky a Slovenska.
Kurátorkou výstavy je Markéta Tichá

MATĚJ SKALICKÝ / analogová fotografie

Autor klade důraz na klasickou analogovou černobílou fotografii, zabývá se banalitou a nahodilostí.

MATĚJ CHRENKA / fotografie​

NIKOLA EMMA RYŠAVÁ / socha - objekt

(*1990, Praha)

www.nikolaemmarysava.com

Nikola Emma Ryšavá absolvovala v roce 2019 Akademie výtvarných umění v Praze obor- Sochařství pod vedením Lukáše Rittsteina. Mimo jiné také absolvovala studijní pobity Austrálii a Portugalsku.

Vždy se zabývala různými kreativními výrazy, takže umění pro ni bylo jasnou volbu. Od studia keramiky přes design dřevěných hraček se dostala až k sochařství na AVU v Praze, do oblasti, ve které se mohla plně realizovat.

Práce Nikoly Emmy jsou plné neskutečných, často antropomorfních postav, někdy groteskních, emocionálních a jindy strašidelných. Stvoření často pocházejí z literatury, jejího vnitřního světa a z jejího amatérského zájmu o psychoanalýzu.

Autorčina absolventská s diplomovou prací, ve které se osobitým sochařským jazykem, snažila reinterpretovat genderové role a stereotypy pomocí dětských literárních zdrojů a hravě zrcadlit negativní společenské konvence.

ČERNÝ BERAN / ilustrace, grafika, sítotisk

(*1985, Chrudim – Přemysl Černý)

(*1988, Tábor – Lukáš Beran)

Přemysl Černý a Lukáš Beran v roce (2013) absolvovali BcA. studium ilustrace a grafického designu pod vedením prof. Zdeňka Zieglera na fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.

cernyberan.cz/cerny-beran/

www.instagram.com/cernyberan/       

Umělecká dvojice ČERNÝ BERAN se zabývá tvorbou grafického designu v celé jeho šíři s přesahy do ilustrace, koláže, malby, objektu a netradičních technik, které jsou jim blízké. Snaží se experimentovat a navazovat na tradici evropského autorského plakátu a to převážně na polskou
a československou plakátovou školu. To znamená, že se snaží kombinovat přístupy klasických grafických technik, jako je například sítotisk, hlubotisk, monotyp, klasická malba atd.

JAKUB ČÚZY / mechanický objekt

(*1994, Martin)

Jakub Čúzy studuje poslední ročník MgA. Studia na ateliéru Socha a prostor pod vedením prof. akad. soch. Jiřího Beránka a jeho asistenta doc. MgA. Benedikta Tolara. Pod stejným vedením získal v roce (2017) titul BcA. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

www.instagram.com/cuzyjakub

Jakub Čúzy se v rámci své tvorby z počátku věnoval především figurativním námětům a jejich realistickému vyobrazení. V poslední době svou zručnost v klasickém modelování uplatňuje také při tvorbě kinetických i mechanicky pohyblivých objekty, u kterých v rámci procesu zkoumá nové možností, využití jiných materiálů např. silikonu a epoxidu. Autorovi experimenty zahrnují i práci s elektronikou a zvukem. Jakub Čúzy se zaměřuje hlavně na problematiku spojenou se současnou společnosti. Sám v problematice svých objektů nedochází k žádným závěrům, otázky nechává nezodpovězené. Tak aby si každý vytvořil svůj vlastní názor. 

JOSEF BARTÁK / objekt, instalace

 

(*1993, Havlíčkův Brod)

www.instagram.com/josefbartak.p/

Josef Barták studuje poslední ročník MgA. Studia na ateliéru Socha a prostor pod vedením prof. akad. soch. Jiřího Beránka a jeho asistenta doc. MgA. Benedikta Tolara. Pod stejným vedením získal v roce (2017) titul BcA. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Současně také studuje první ročník MgA. Na Ateliéru malby pod vedevím Mgr. Michala Novotného a doc. Mgr. ak. mal. Jiřího Černického, který je tento ak. rok v zastoupení.

Josef Barták se narodil a vyrůstal v rodišti Jana Zrzavého, Okrouhlici. V jeho tvorbě se promítají sociální témata, humor a jakýsi nadhled. Velice často pracuje s náhodně nalezenými předměty, které autora přirozeně nabádají k recyklaci s prvky readi-made.  Josef Barták své objekty zábavnou formou a velkou lehkostí přetváří z šedivé reality na nevšední podívanou.

HUGO DAVID WIRTH / objekt, instalace

(*1994, Praha)

www.instagram.com/hugo_da_wirth/

Hugo David Wirth Josef Bartík studuje poslední ročník MgA. Studia na ateliéru Socha a prostor pod vedením prof. akad. soch. Jiřího Beránka a jeho asistenta doc. MgA. Benedikta Tolara. Pod stejným vedením získal v roce (2017) titul BcA. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Umělec o sobě prohlašuje „V mládí jsem se věnoval pastelkám, na střední škole jsem se začal věnovat objektům a na vysoké škole jsem začal myslet. Tak jsem myslel, až jsem něco vymyslel. Zda-li jsem myslel správně nechám na vás. Můžete se nad tím zamyslet“. Hugo David Wirth ve svých pracích poukazuje na prosté pravdy, které mnohdy zapomínáme. Převážně se zabývá land artem ale prý se nebojím ani špinavé práce pro galerii. „Hlavně pamatujte!: cesta je důležitější než cíl“.
Dodává autor na závěr.

KLAUDIE HLAVATÁ / malba, koláž

(*1992, Praha)

Klaudie Hlavatá v roce 2018 absolvovala Ateliér malířství II. Školu Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. V průběhu studií konkrétně v roce 2015-2016 také absolvovala stáž na Ateliéru intermediální konfrontace pod vedením Davida Černého na UMPUM v Praze.

 www.instagram.com/klaudiehlavata/

  Klaudie Hlavatí se snažím přiblížit pocit bezmoci ze ztráty kontroly nad vlastním tělem. Proto využívá figury a části lidských těl, které vystříhává z veřejně dostupných zdrojů – jako jsou časopisy a sociální sítě. Fotografie si důkladně vybírá, lepí k sobě a kombinuje je se svými fotografiemi z dětství. Vybrané části těl deformuje pomocí Photoshopu, kde si jejich formu podle vlastní imaginace přetváří. Vznikají tak deformované postavy, kterými ilustruje vlastní momentální komplikované pocity. Vkládá do nich intimní a erotické náměty, které popisují složitost vztahů mezi lidmi. Menší formáty jsou pro autorku intimnější a více využívají starých fotografií, zatímco v obrazech se spíše snaží zaměřit na plochu a barvu.

  Ve své práci chce Klaudie Hlavatá především poukázat na problematiku využívání těl pro vlastní potřeby a na tělo samotné, které je mnohdy vnímané jako odosobněná věc, která se v současnosti staví do role nahraditelnosti. Tím vzniká určitá disociace mezi tím, co se děje v nás a mezi tím, co je vnímané veřejností.  Těla na obrazech jsou často znázorněná jako pokroucená a různě deformovaná. Umělkyně snaží vnímat vnitřní tělo, které jakoby se snažilo prostoupit skrz hmotu, dotýkat se navzájem, nebo se odvracet.

 

ĽUBICA JEDINÁ / malba

 (*1991, Senica)

www.saatchiart.com/account/profile/1191803

www.instagram.com/lubica.jedina

Ľubica Jediná absolvovala v roce (2018) Magisterské studium Otevřený ateliér malby pod vedením Mgr.art. Rastislav Podoba, ArtD a  v roce (2016) BcA. studium, Ateliér klasických malířských disciplín u prof. Ľudovít Hološka. Na Akademii výtvarných umění v Banské Bystrici, Fakulta výtvarných umení. 

Ľubica Jediná se zabývá různými přístupy percepce země, analytickou výstavbou obrazu vycházející z mimetického zobrazení. Fenomén země autorku nefascinuje pouze z hlediska působivosti malířského námětu, ale stal se pro ni i jakýmsi způsobem myšlení, odrážející se v jejím životním postoji. V procesu tvorby dochází ke komparaci způsobů práce v ateliéru a plenéru, které mají jisté výhody a nevýhody. Určitá specifika námětu, například plnohodnotná objektivní barevnost, různé světelné variace, ale především atmosféra místa, doplněná o smysly a haptické zkušenost, jsou nám zprostředkovány pouze přímou fyzickou konfrontací se skutečností. Soustředěně zkoumá výtvarné formulace a postupy analýzy modelace zvoleného horského motivu. Při malířské práci pozoruje barevné rozložení jednotlivých tónů, barevné variace, nálady, struktury a tvary. Hledá možné způsoby, jak transformovat viděnou informaci na plátno. Racionální a systematický proces komponování jednotlivých barevných tónů vytváří jakýsi harmonický celek.

 

DUŠANA VRBOVSKÁ / malba

(*1992, Skalica)

www.instagram.com/dusana.vrbovska/

Dušana Vrbovská absolvovala v roce (2019) MgA. studium Otevřený ateliér malby pod vedením Mgr.art. Rastislav Podoba, ArtD a v roce  (2017). BcA, Ateliér klasických. studijních malířských disciplín u prof. Ľudovít Hološka. Na Akademii výtvarných umění v Banské Bystrici, Fakulta výtvarných umení.  

Východisko prací Dušany Vrbovské tvoří jak vizuálně, tak i obsahové zaujetí přírodou a jejími cyklickými ději. Svou malbou se snaží poukazovat na pomíjivost přírody, její odumírání, které však nese zárodek dalšího růstu. Obrazy mají charakter zátiší Vanitas, maluje části vysychající přírody – listí, větví a stromů. Autorka se zabývá malířským zkoumáním tohoto přírodního koloběhu a zároveň zkoumáním vlastních malířských možností. Klade si za cíl nalezení hranice mezi věcným zobrazením, východisky z realismu / hyperrealizmu a snahou o autentický malířský projev.

 

MICHAELA ŠURANSKÁ / malba

(*1993, Levice)

www.instagram.com/vsade.sama.hmla/

Michaela Šuranská absolvovala v roce (2018) MgA. studium v ateliéru STARTUP pod vedením Jana Třesa a v roce (2016) BcA. Studium v ateliéru Otevřeném malby pod vedením Rastislava Podobu na Akademii výtvarných umění v Banské Bystrici, Fakulta výtvarných umení. 

Věnuje se převážně malbě. V její tvorbě převládají témata jako historie a mýty a jejich deformovaná interpretace, přírodní prostor a kult, člověk jako „figurální-animální“ jedinec
s ostatky archetypálního charakteru mýtičnostni  a „animálnosti“ v současném civilizačním kontextu.

Prostor jako pole sociální a kulturní paměti se pro autorku stává východiskem. Autorka
v malbě analyzuje vztah člověka k prostoru – faktickému, mentálnímu i metafyzickému.
 Při zobrazení zohledňuje stopy psychologicko-pudových projevů, které na místech lidi zanechávají, s čímž souvisí místy expresivní rukopis malby. Krajinu chápe v kontextech lokálních krajinných mýtů, klíčovými výrazy v tvorbě jsou příroda, mýtus, obřad, prvky předkřesťanských kultů.

 

 

Close Menu