ZÚROČENÍ

Živá instalace proměny genia loci.

Funkcionalistická budova na Americké 42 Plzeň, mj. bývalé sídlo KV KSČ, bude symbolicky a zcela výjimečně otevřena veřejnosti v rámci oslav 30 let demokracie a svobody. Neziskové organizace Johan a PaNaMo zde nabídnou jako součást projektu Cesta svobody program, který reflektuje tuto etapu prostřednictvím umělecké tvorby. Návštěvníci se během 4 dnů setkají s výtvarným uměním, divadlem, tancem, filmem, diskusemi a architektonickými prohlídkami budovy.

„Program reprezentuje tvorbu a postoje těch, kteří podstatnou část svého života žijí v demokratických poměrech. Nechceme jen vzpomínat a plácat se hrdinsky po ramenou, ale stimulovat živou současnou tvorbu a tvořivost,“ uvedl Roman Černík, ředitel centra Johan.

Kontaktujte nás

#zuroceni2019
Close Menu